שר התקשורת דוד אמסלם הורה לחברות התקשורת לתקן את חבילות הצרכנים

החלטת השר אמסלם תוזיל באופן משמעותי את חשבונות הטלפון הנייח ובאופן רטרואקטיבי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

שר התקשורת, חה"כ דודי אמסלם קיבל החלטה אמיצה במטרה למנוע חיוב עודף ולא הוגן למנויים בחשבונות קווי הטלפון הנייח בתקופת משבר נגיף הקורונה. ההחלטה תחול באופן רטרואקטיבי.
שר התקשורת דודי אמסלם אמר: "לנוכח המצב הרגיש בתקופה זו יש לקבל החלטה מתבקשת ומתחשבת לטובת ציבור מנויי הטלפון הקווי בישראל. ישנה עלייה משמעותית בצריכת דקות שיחה בטלפונים הנייחים, בין היתר, עקב תוכנית הלמידה מרחוק, ועל כן יש להתאים את מודל התשלומים לתקופה זו כפי שעשינו בנייד. ההחלטה יכולה להביא לחיסכון של מאות עד אלפי שקלים לכל בית אב!"

משרד התקשורת אישר הסדר בנוגע לתשלום עבור שירותי טלפון נייח בתקופת משבר הקורנה. בהתאם להסדר, חברת בזק תעביר אוטומטית לקוחות שחרגו מחבילת הדקות הקיימת להם, לחבילה גדולה יותר, בהתאם לשימוש שעשו בפועל.
מעל לחבילת הדקות הגדולה ביותר המשווקת היום בבזק, המונה 1,500 דקות, יוקמו חבילות נוספות של 2,000-8,000 דקות (במרווחים של 1,000 דקות), אליהם ישויכו מנויים לפי השימוש, בתעריפים סבירים המספקים מענה למנויים החורגים. חברת בזק תזכה את מנויי החברה אשר חויבו מעבר לתשלום המקסימלי אשר נקבע בהסדר.
ההסדר יחול החל מיום 1 למרץ 2020 והוא ימשך עד ליום 14 ביוני 2020.
ההסדר שיתקיים עבור יתר המפעילים שמספקים שירות טלפון נייח, יהיה דומה במהותו ויכלול מעבר אוטומטי של לקוחות שחרגו מחבילת הדקות הקיימת להם לחבילה גדולה יותר, בהתאם לשימוש. במידה ומנויים יחרגו מחבילת הדקות הגדולה ביותר שמשווקת על ידי החברה עלות דקת החריגה בה יחוייבו תהיה עלות מופחתת מהעלות הקיימת היום, ותעמוד על 2.75 אגורות לכל דקת חריגה (כולל מע"מ). ההסדר ביחס למפעילים אלו יחול מה-28 לאפריל עד 27 למאי 2020.

הנחייתו של שר התקשורת, והתערבותו בנושא, נועדה למנוע תשלומים שאינם סבירים על ידי מנויים שיעשו שימוש מוגבר בטלפון הנייח בעקבות המצב שנוצר בתקופת משבר הקורונה.