הראשון לציון הגר"א בקשי – דורון זצ"ל הלך לעולמו אחרי שחלה בקורונה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

מבית החולים שערי צדק הגיעה הלילה הידיעה המרה על הסתלקותו של זקן הראשונים לציון הגר"א בקשי דורון זצ"ל.
עם התקבל הבשורה המרה אמר נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה חכם שלום כהן כי: ״היה בעל יסורים כל חייו. זו אבידה גדולה לדור כולו״.
עם הסתלקותו של הגר"א בקשי דורון זצ"ל פירסם הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגר״י יוסף הודעה ובה נאמר: "עולם הרבנות התורה וההלכה איבד את אחד מעמודי התווך שלו הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ״ל. אוי לו לדור שאיבד כלי חמדתו, או לה לספינה שאבד קרבניטה, המשיך את שושלת הראשונים לציון לדורותיהם, זך השכל והרעיון, זכינו להכירו עוד כאשר כיהן כראש הקיבוץ בישיבת פורת יוסף והרביץ תורה בתלמידים שהשתוקקו לקבל תורה מפיהו, שיעוריו בישיבה היו מלאים בפלפול חד, ובספריו הרבים חתר לשלב את השיטות, השיטה הליטאית בה למד בישיבת חברון, עם השיטה ההלכתית הספרדית כפי שלמד ממרן אאמו״ר זיע״א היה מפורסם בכוחא דהיתרא כפי מסורת גדולי ספרד ולאמיתה של תורה. הנהיג וסידר את כלל מחלקות הרבנות מהמסד ועד הטפחות, הרבנות הראשית לישראל חייבת לו את תקומתה המחודשת בעשרות השנים האחרונות. תנחומיי למשפחתו יחד עם כל בית ישראל אשר אבלים את לכתו. ויה״ר שיבולע המוות לנצח וימחה ה׳ דמעה מעל כל פנים אמן".
הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הגר"ד לאו כתב:"יחד עם כל בית ישראל מתעטף באבל בערב הקשה הזה עם הסתלקותו לגנזי מרומים של הראשון לציון, הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל ששימש בין היתר כרב בערים בת ים וחיפה. הגר"א בקשי דורון כיהן כנשיא בית הדין הגדול ועמד בראשות מוסדות תורה רבים בהם צמחו תלמידי חכמים מופלגים. עמד לימין רבני ודייני ישראל בעצה ותושיה. הסתלקותו הערב מותירה חלל גדול בעולם היהודי. נמשיך עם כל בית ישראל להעתיר בתפילה לבורא עולם שישלח רפואה שלמה לכל החולים ויסיר מאיתנו את המגיפה הקשה הזו".

הגר"א בקשי דורון זצ"ל נולד בירושלים לפני ע"ט שנים, בשנת תש"א . למד בישיבת חברון ובכולל קול יעקב והיה חתנו של הגר"ש לופס, רבה של עכו.
שימש כרבה הראשי הספרדי של בת ים ולאחר מכן כרבה הראשי של חיפה. הקים בעיר את מוסד "מורשה", שם מסר שיעורי תורה שחלק מהם קובצו בספרו "בנין אב".
בשנת 1993 נבחר לראשון לציון והרב הראשי הספרדי לישראל. מי שהתחרה נגדו היה רבה הספרדי של תל אביב-יפו הגרח"ד הלוי זצ"ל, אךבתמיכת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל הוא גבר וכיהן בתפקיד עד שנת 2003, לצדו של הרב הראשי האשכנזי הגרי"מ לאו.
בתקופת כהונתו כרב ראשי התנהל ויכוח חריף בנושא היתר מכירה בשנת השמיטה. בכח ההלכה שלו צידד בהנהגת נישואים אזרחיים, כדי למנוע ממזרות, אך דרש כי לא יקראו להם "נישואין".

עד ליומו האחרון שימש הגר"א בקשי – דורון זצ"ל כנשיא ארגוני חסד רבים . הקים בירושלים את מוסדות "בנין אב" ועמד בראשם. .פרסם ספרים חשובים ובהם שו"ת בנין אב, בנין אב – שיחות ומאמרים ועוד. ספריו זיכו אותו בפרס ע"ש הרב מימון ליצירה תורנית, ובפרס הרב טולידאנו לספרות תורנית לשנת תשמ"ה.
לפני ימים אחדים אושפז בבית החולים שערי צדק אחרי שאובחן כחולה בקורונה, אך מצבו לא עורר דאגה. בשעות האחרונות הוחמר מצבו עד שהשיב נשמתו לבוראה.
חתניו הם הרה"ג דוד אברהם, ראש ישיבת "בנין אב", והרה"ג ארי אברהם סמג'ה רב שכונת רמת שלמה בירושלים.
ת.נ.צ.ב.ה.