Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

הכל על יוזמת ה'אחדות' בין המפלגות החרדיות; המהלכים, טיוטות ההסכמים והסיכויים עם כל הקושי שביישום התוכנית בדגל תורה אומרים כי היא קלה יותר לביצוע מאשר הסכם סבוך בין יהדות התורה לאגודת ישראל בלבד.

כאשר ישראל מוטרדת ממלחמות סייבר, המתוכננות על ידי מדינות זרות להטיית תוצאות הבחירות, עסוק הציבור החרדי ביוזמה להפסקת המלחמות בתוכו, וקיום הבחירות לכנסת ה-21 באחדות וב…'סייבר' פנים יפות. למרות שעל פני השטח נראים הדברים כיגעים ודורכים במקום, כבר הועברו טיוטות ראשוניות לאופן ביצוע התוכנית הבלתי צפויה, וההתקדמות לעבר היוזמה הכוללת
את שס, דגל התורה, ואגודת ישראל, היא הרבה יותר מהירה מדיוני ההתמודדות המשותפת לדגל התורה ולאגודת ישראל, מתקיימים במקביל.

בשתי המפלגות הללו, מעדיפים אותה, על הליכה משותפת שלהן בלבד, שלמרבה האבסורד, לדעת ראשיהם, תהיה קשה ומסורבלת יותר לביצוע. יוזמת האחדות יצאה, כידוע, מביתו של שר התורה הגר"ח קניבסקי, בתיאום עם פעילי דגל התורה ושס, המקורבים לבית. אגודת ישראל צורפה אליה מאוחר יותר, והצפי היה שהיא תתקשה להצטרף אליה מיד. אלא שבאגודת ישראל הבינו, כי אם לא תינתן ההסכמה העקרונית, הסיכוי שדגל התורה ושס, ישתלבו לבלוק אחד בלעדיה, גדול יותר מאשר שדגל התורה תשוב להתמודד עם אגו"י יחד. בשלב הראשון השיקול הזה, הוא שהביא את אגו"י לומר כן לניסיונות.

בהמשך הבינו גם ראשי אגודת ישראל, ליצמן ופרוש, כי אין להם מה להפסיד בהליכה משותפת של כל המפלגות החרדיות, ונשאבו לתוך היוזמה כפועלים למענה. בכיר בדגל התורה תיאר באזני 'מרכז העניינים' את הדינמיקה של התקדמות היוזמה: "התחרות בין המפלגות כבר אינה מי יהיה הראשון שיאמר 'כן', אלא הן מתחרות על מי תהיה בעלת כושר העמידה החזק ביותר והנשימה הארוכה
ביותר, שתוכל להתאפק ולא לשבור את הכלים ביוזמת האחדות שהציבור רוצה בה. בינתיים כולם עומדים במשימה, והציבור כבר הרוויח מהשקט וירידת המתח שמביאים עצם הדיונים בנושא האחדות".

ההצעה לאחדות בין שלוש המפלגות, שס, דגל התורה ואגודת ישראל, אינה חדשה. היא עלתה לראשונה בפומבי בוועידת שס השנייה שהתקיימה לפני למעלה משנתיים במלון 'רמדה' בירושלים. דרעי, גפני וליצמן ישבו על במה אחת, כאשר הועלה הרעיון, ולעומת ההצהרות היום, דווקא דרעי היה זה שהוביל אותו. באותו מעמד התגלה שהרעיון כבר התגלגל לקראת הבחירות הקודמות אך לא הגיע לידי מימוש. גפני, אישר את גילוייו של דרעי, על התקדמות שהייתה במגעים, והבהיר כי התוכנית לא יצאה אל הפועל משום ששס רצתה איחוד שכזה רק עם דגל התורה ולא עם אגודת ישראל. היום, כך מסתבר, רעיון האיחוד התחיל דווקא בין דגל התורה ושס. ליצמן היה אז זה שהיה מאד סקפטי באשר לאפשרות שהתוכנית תצא אל הפועל. "מי יעמוד בראש?" – הוא שאל – "וכיצד יחולקו התפקידים?" השאלות הללו דווקא התבהרו בימים האחרונים. בסופה של אותה ישיבה, שעוררה סקרנות רבה, אך התנהלה לא ביותר מדי רצינות, סוכם שהנושא ייבדק שוב קרוב יותר לבחירות, עם מחקרי עומק על הכדאיות שבמהלך, האם זה יוסיף קולות
או יחליש את הרשימות החרדיות? אלא שבינתיים הזמן עשה את שלו, הבחירות המקומיות, הסקרים ולא פחות הציבור, הכתיבו את הקצב, ותוכנית האחדות נמצאת הרבה מעבר למה שהאמינו שתמצא בה במועד הזה.

המעורבים בתוכנית אופטימיים מאד. צעדי ההתקדמות נשמרים בסודי סודות, כדי לא לספק למחזיקי ה'מקלות' הזדמנות לתקוע אותם בגלגלים. בצד הליטאי הצידוד בתוכנית הוא גורף, בשס, שדחפו אליה בראשית הדרך, קצת הצטננו ומתלבטים, ואילו באגו"י, האדמו"ר מגור, נתן את הסכמתו המלאה לפני שיצא לתקופה ארוכה לארה"ב, אך יש בה גם מי שמתנגדים, בעיקר כאלה שחוששים שמייצגיהם ימצאו עצמם בתחתית הרשימה.

ל'מרכז העניינים' נודע כי בימים האחרונים כבר הוגשה טיוטה ראשונה ליישום תוכנית האחדות. יש בה כמה מוקשים לחלק מהשותפים לה, אך הם נמנעים, בינתיים, להביע את התנגדותם, כדי שלא להירשם ולהיזכר כמכשילי האחדות. הם ממתינים שאחרים יעשו זאת. על פי הטיוטה שס תעמוד בראש הרשימה, אך אחרי המקום הראשון, תהיה החלוקה בין יהדות התורה, כלומר דגל התורה ואגודת ישראל יחד, לבין שס ביחס של 2 ח"כים ליהדות התורה לעומת 1 וחצי לשס. על פי החישוב הזה בעשרה המקומות הראשונים יהיו ליהדות התורה 6 ח"כים, 3 לדגל התורה ו 3- לאגו"י, כאשר מקומותיהם של נציגי דגל ברשימה קודמים למקומם של נציגי אגו"י. לשס יהיו 4 מקומות בעשיריה הראשונה. מאחר ומדובר באחדות כללית, שבה ישולבו גם נציג בני תורה – הפלג, וגם נציג תנועת יחד של אלי ישי, לא נראה שבמצב דחוק זה של מקומות, יפנו להם מקום בעשיריה הראשונה, והם ישובצו, בעשירייה השניה בלבד.

בדגל התורה מסכימים לצרף נציג של בני התורה ובלבד שזה יהיה יהושע פולק. בבני תורה לא מקבלים את ההכתבה ומזכירים שמות נוספים כמו חיים אפשטיין מעיריית ירושלים, ועוד. גם באשר למועמד יחד הסכימו בשס רק בתנאי שהגר"מ מאזוז יסכים למועמד
אחר ולא לאלי ישי. ב'כסא רחמים' אומרים שראש הישיבה אינו מתכוון להחליף את נציגו, וכלל לא בטוח שהוא ירצה להיות חלק ברשימה המאוחדת הזו שחלק מהמועמדים בה אינם מייצגים את העמדות שלו. מאחר ומדובר בעשיריה השניה, שבשס מעריכים כי היא שתהיה המכשול לשילובם של שני הנציגים הללו, החליטו שם שלא להתייצב על הרגלים האחוריות בהתנגדות לשילובו
של ישי, ובעניין זה לתת לזמן שיעשה את שלו.

חלוקת 10 המקומות הראשונים ביחס של ששה ליהדות התורה מול ארבעה לשס, עלולה לעורר בעיה גם בתוך אגודת ישראל, כאשר אחת מהחצרות, בעלזא או ויז'ניץ, עלולה למצוא עצמה בעשיריה השניה, ולא בראשיתה של העשיריה. זאת, משום שדגל התורה
עשויה לקבל 3 נציגים ראשונים ברשימה ולאגו"י ישארו רק 3 לעומת 4 שיש לה היום. שס, גם תדרוש את המקומות הראשונים בעשיריה השניה, כדי להגיע למספר הח"כים שיש לה היום. מאחר וחישוקם של בני תורה ויחד בתוך הרשימה המשותפת, הוא תנאי להקמת הרשימה, ברור שיש צורך להבטיח להם מקום הנחשב לריאלי, וגם האופטימיים ביותר לא מדברים על מעבר ל 14-15-
ח"כים, כך שאו לאחת מהחסידויות לא יוותר מקום ריאלי, או לאחת או שתיים משתי הישויות הללו-בני תורה ויחד. כאן
נעוץ המוקש, שאיש עדיין אינו יודע איך ידלגו עליו.

גם באשר לתפקידים יש כבר מתווה התחלתי. קיימת הסכמה ששס תקבל את התפקיד הממלכתי הראשון בממשלה שיוצע למפלגה המאוחדת, ובתנאי שזה לא יהיה תיק הבריאות או יו"ר ועדת הכספים. בין דגל התורה ואגודת ישראל יש הבנה כי במקום לבקש סגן
שר אחד ויו"ר ועדה חשובה, מעבר לתיק הבריאות ויו"ר ועדת הכספים, ידרשו בממשלה הבאה שני סגני שרים נוספים, ודגל התורה תוכל לבחור את הראשון שבהם שיראה לה. עוד צפויות עליות ומורדות רבים ביוזמת ה'אחדות' אבל נכון לעכשיו התוכנית קיבלה ארשת רצינית אצל כל השותפים לה, ויהיה קשה לעצור אותה על…קטנות.

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *