Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

שגריר ארה"ב בישראל, דיוויד פרידמן, ביקר בסוף השבוע בבתיהם של שר התורה הגר"ח קניבסקי וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין הגר"ח ברכו שיזכה לקדש שם שמים במעשיו ראש הישיבה הרחיב עמו בשיחה על גזירת החינוך על מוסדות חרדים בארה"ב וריגש את השגריר בסיפור ממקרה דומה שבו היה מעורב ה'חפץ חיים' זצ"ל הגרי"ג אדלשטיין: "כל מדינה שבה ילדים יהודים לומדים תורה זו זכות בשבילה"

שגריר ארה"ב בישראל דיוויד פרידמן הגיע בסוף השבוע לביקור מיוחד במעונם של שר התורה הגר"ח קניבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

בפגישה בבית הגר"ח קניבסקי, שנערכה בליוויו של יצחק פינדרוס הציג השגריר את פעילותו למען ישראל ותושביה וזכה לברכה שיזכה לקדש שם שמים בתפקידו.

במהלך הביקור במעונו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין עלה נושא גזירת החינוך נגד המוסדות החרדיים, העומד, בימים אלה, על הפרק בארה"ב. לאחרונה התכנסו חברי מועצת גדולי התורה בארה"ב בראשות זקן ראשי הישיבות הגר"ש קמינצקי והאדמור מנבומניסק לדון בעניין ואף הוציאו קול קורא שלא להחדיר את הלימודים למוסדות החינוך בארה"ב.

השגריר שומר התורה והמצוות התרגש מאד כאשר ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין דיבר בעניין וסיפר "היה מעשה בפולניה, שהשלטונות רצו לחייב את הילדים שילמדו גם לימודי חול, למדו משהו, אבל רצו לחייב יותר ממה שלומדים. פולניה הייתה קודם כבושה תחת רוסיה, ואחר כך נהייתה עצמאית והחפץ חיים דיבר אז עם השר הממונה, והבטיח לו כי בזכות שהם יעזרו לילדי ישראל ללמוד תורה ולא יכניסו לימודי חול מיותרים יהיה קיום המדינה.

"עוזריו של השר ביקשו אחר כך לתרגם את דברי החפץ חיים שנאמרו באידיש, אך השר אמר שאין צורך, וכבר הבין וקיבל את הדברים. זוהי הזכות הגדולה ביותר לכל המדינה, בכל מדינה ומדינה, מה שיותר עוסקים בתורה יש זכות קיום למדינה" – אמר ראש הישיבה. עוד הוסיף ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין כי גם בימי מרדכי ואסתר זכו לנס על ידי שמרדכי הצדיק אסף את כל הילדים ולמד איתם הלכות איך עושים את הקמיצה במנחה, ובזכות הלימוד של הילדים האלה בטלה הגזירה, וכבר אמרו (שבת קיט, ב) "אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית
רבן", ואמרו שם כי הבל פיהם של תינוקות של בית רבן זו זכות גדולה יותר ממה שהאמוראים לומדים. יותר מהתורה של רב פפא ואביי, כי הוא הבל שאין בו חטא, וזוהי הזכות הגדולה ביותר.

השגריר פרידמן, כאמור, התרגש מאד מהדברים והבטיח להעבירם למי שגזירת החינוך בארה"ב יוצאת מהם.

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *